Exo planet (2 DVD) Mở rộng

Exo planet (2 DVD)

Mới

990 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 990 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 990 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 485 ₫.

DISK(DVD) 1.
01.Intro Exo’luXion01:38:00
 아티스트
 • : 엑소
 
02.중독 (Overdose)
 아티스트
 • : 엑소
 
03.HISTORY
 아티스트
 • : 엑소
 
04.EL DORADO
 아티스트
 • : 엑소
 
05.Ment
 아티스트
 • : 엑소
 
06.나비소녀 (Don’t Go)
 아티스트
 • : 엑소
 
07.PLAYBOY
 아티스트
 • : 엑소
 
08.Baby, Don’t Cry (인어의 눈물)
 아티스트
 • : 엑소
 
09.MY ANSWER
 아티스트
 • : 엑소
 
10.VCR M.V - My Turn To Cry
 아티스트
 • : 엑소
 
11.The Star
 아티스트
 • : 엑소
 
12.EXODUS
 아티스트
 • : 엑소
 
13.HURT
 아티스트
 • : 엑소
 
14.피터팬 (Peter Pan)
 아티스트
 • : 엑소
 
15.XOXO (Kisses & Hugs)
 아티스트
 • : 엑소
 
16.Lucky
 아티스트
 • : 엑소
 
17.3.6.5
 아티스트
 • : 엑소
 
18.Ment
 아티스트
 • : 엑소
 
19.Christmas Day
 아티스트
 • : 엑소
 
20.첫 눈 (The First Snow)
 아티스트
 • : 엑소
 
21.12월의 기적 (Miracles in December)
 아티스트
 • : 엑소
 
DISK(DVD) 2.
22.Full Moon01:42:00
 아티스트
 • : 엑소
 
23.Machine
 아티스트
 • : 엑소
 
24.Drop That
 아티스트
 • : 엑소
 
25.Let Out The Beast
 아티스트
 • : 엑소
 
26.Run
 아티스트
 • : 엑소
 
27.CALL ME BABY
 아티스트
 • : 엑소
 
28.One Love
 아티스트
 • : 엑소
 
29.으르렁 (Growl)
 아티스트
 • : 엑소
 
30.늑대와 미녀 (Wolf)
 아티스트
 • : 엑소
 
31.Ment
 아티스트
 • : 엑소
 
32.MAMA
 아티스트
 • : 엑소
 
33.약속 (EXO 2014)
 아티스트
 • : 엑소
 
34.Closing Ment
 아티스트
 • : 엑소
 
35.너의 세상으로 (Angel)