2016 EXO Season Greeting Mở rộng

2016 EXO Season Greeting

Mới

940k/bộ

2 ver : Global & China

Chi tiết hơn

940 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 940 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 940 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 410 ₫.

Calendar + Schedule + ptb + Mini Calendar + poster (limited)