GIRLS' GENERATION 2 -Girls & Peace-(+DVD)[Deluxe First Press Edition] Mở rộng

GIRLS' GENERATION 2 -Girls & Peace-(+DVD)[Deluxe First Press Edition]

Mới

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1900 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1900 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 850 ₫.

[Deluxe First Press Edition]
Total of 12 songs including hit songs "PAPARAZZI", "Oh!" and "FLOWER POWER".

- Special Make-up Box Package
- Travelers Note with Original Sticker
- 9 Solo Cut Design Poster (Folded)
- Photo Booklet (32 Pages)
- DVD: MUSIC CLIP (7 Songs: PAPARAZZI, Oh!, ALL MY LOVE IS FOR YOU, FLOWER POWER, PAPARAZZI gold ver, Oh! dance ver, and FLOWER POWER dance ver)