Ryuwook Suju - The Little Prince 1st Mini Album Mở rộng

Ryuwook Suju - The Little Prince 1st Mini Album

Mới

340 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 340 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 340 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 510 ₫.

CD + booklet + poster (limited)

DISK(CD)
01.Like a Star
02.어린왕자 (The Little Prince)
03.그대 (Hello)
04.알 수도 있는 사람 (People you may know)
05.Foxy Girl [Feat.딘딘]
06.품 (POOM)