1st Asia Tour Concert: Super Show Mở rộng

1st Asia Tour Concert: Super Show

Mới

339 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 339 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 339 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 509 ₫.

[CD-1] 
1. Welcome To S.J.World 
2. Twins (Knock Out) 
3. Intro+Rock This House 
4. Intro+돈돈! (Don't Don) 
5. Asian Freak Show 
6. 갈증 (A Man In Love) 
7. 거울 (Mirror) 
8. Ment#1 
9. 사랑이 떠나다 (She's Gone) 
10. You're My Endless Love (말하자면) 
11. Dancing Out 
12. The Night Chicago Died 
13. My Everything (동해) 
14. 처음 느낌 그대로 (규현, 려욱) 
15. 인형 (이특,예성) 
16. 걸음을 멈추고 
17. 룩셈부르크 (강인, 성민, 시원) 
18. 로꾸거!!! (Rokuko) 
19. 첫차 (First Express) 
20. 나같은건 없는건가요 (Don't Go Away) 

[CD-2]
1. H.I.T. (히트) 
2. One Love (은혁,예성,려욱,규현) 
3. 미워 (Hate U, Love U) 
4. Ment #2 
5. Marry U 
6. Y.M.C.A. 
7. Wonder Boy 
8. 첫눈이 와 (First Snow) 
9. Ment #3 
10. 마지막 승부 (The Girl Is Mine) 
11. U 
12. 행복 (Full Of Happiness) 
13. 차근차근 (Way For Love) 
14. Believe 
15. Miracle 
16. One Love (Studio Ver.) [Bonus Track]