GOT7 - Real GOT7 season 3 Mở rộng

GOT7 - Real GOT7 season 3

Mới

1 000 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1000 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1000 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 500 ₫.

DISK(DVD) 1.
01.Ep01. GOT7 상남자로 돌아왔다01:45:00
02.Ep02. 게임머신 GOT7
03.Ep03. 내 화를 풀어줘! GOT7!
04.Ep04. GOT7의 극한 육아일기
DISK(DVD) 2.
05.Ep05. 빨래!? 끝!01:50:00
06.Ep06. GOT7의 딱 좋은 여름휴가 #1
07.Ep07. GOT7의 딱 좋은 여름휴가 #2 바비큐 파티
08.Ep08. GOT7과 딱 좋은 게임한판!
DISK(DVD) 3.
09.Ep09. GOT7 무서운 게 딱 좋아!01:44:00
10.Ep10. GOT7, GOT7은 I GOT7이 딱 좋아!
11.* Real GOT7 Season3 Special Making