Miss A - TOUCH Mở rộng

Miss A - TOUCH

Mới

300 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 300 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 300 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 450 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Touch
 아티스트
  • : 미쓰에이
 
02.Lips
 아티스트
  • : 미쓰에이
 
03.Rock N Rule
 아티스트
  • : 미쓰에이
 
04.No Mercy
 아티스트
  • : 미쓰에이
 
05.Over U
 아티스트
  • : 미쓰에이
 
06.Touch (Newport mix)