DBSK - TENSE (red or black) Mở rộng

DBSK - TENSE (red or black)

Mới

510 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 510 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 510 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 765 ₫.

DISK(CD) 1.
01.TEN (10 YEARS)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
02.Something
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
03.너의 남자 (Your Man)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
04.오늘밤 (Moonlight Fantasy)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
05.그 대신 내가 (Beside)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
06.Double Trouble
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
07.Off-Road
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
08.갈증 (Smoky Heart)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
09.Love Again
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
10.뒷모습 (Steppin’)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
11.Rise…
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
12.항상 곁에 있을게 (Always With You)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)