DBSK - Mirotic ver A Mở rộng

DBSK - Mirotic ver A

Mới

476 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 476 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 476 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 714 ₫.

* Track 1. MIROTIC
BoA 미국 데뷔곡 ‘Eat You Up’ 작곡팀이 선사한 4집 타이틀 곡 ‘주문-MIROTIC!
저스틴 팀버레이크, 크리스 브라운의 안무가 Kenny Wormald 참여!
* Track 2. Wrong Number
세련된 Groove가 인상적인 ‘Wrong Number’
* Track 3. 노을..바라보다
시아준수가 작사한 ‘노을..바라보다’
* Track 5. HEY!(Don't bring me down)
히트 작곡가 유영진이 선사한 S.M.P.곡 ‘HEY! (Don’t bring me down’)’
* Track 11. 잊혀진 계절
1980년대 히트 곡 ‘잊혀진 계절’, 영웅재중 솔로곡으로 재탄생!
* Track 12. Love in the Ice
최강창민이 작사한 한국어 버전 ‘Love in the Ice’