Wonder Girls - 1st single / The Wonder Begins Mở rộng

Wonder Girls - 1st single / The Wonder Begins

Mới

230 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 230 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 230 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 345 ₫.

1. Irony
2. Bad Boy
3. 미안한 마음
4. Irony (Tae Kwon – Daybreak Remix.)