DBSK - Catch Me Mở rộng

DBSK - Catch Me

Mới

430 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 430 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 430 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 645 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Catch Me
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
02.인생은 빛났다 (Viva)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
03.Destiny
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
04.비누처럼 (Like a soap)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
05.I don't know (Korean ver.)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
06.꿈 (Dream)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
07.How are you
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
08.Getaway
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
09.I swear
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
10.Gorgeous
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
11.Good Night
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)