2016 DBSK Season Greeting Mở rộng

2016 DBSK Season Greeting

Mới

940 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 940 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 940 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 410 ₫.

Calendar + Schedule + ptb + Mini calendar + poster (limited)