DBSK - Rising sun Mở rộng

DBSK - Rising sun

Mới

320 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 320 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 320 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 480 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Tonight00:04:40
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
02.Beautiful Life00:03:37
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
03.Rising Sun (순수)00:04:42
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
04.바보 (Unforgettable)00:04:16
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
05.내가 허락할 테니 (Love Is Never Gone)00:04:44
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
06.Love After Love00:03:47
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
07.Dangerous Mind00:03:56
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
08.One00:04:03
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
09.Love Is00:03:41
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
10.Free Your Mind00:04:06
 아티스트
 • : 트랙스
 • : 동방신기 (東方神起)
 
11.작은 고백 (Love Is All I Need)00:04:01
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
12.약속했던 그때에 (Always There)00:03:17
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)