DBSK - Mirotic type C Mở rộng

DBSK - Mirotic type C

Mới

320 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 320 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 320 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 480 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Wrong Number00:04:14
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
02.사랑아 울지마 (Don't Cry My Lover)00:04:43
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
03.주문 (Mirotic)00:03:28
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
04.Crazy Love00:03:43
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
05.Hey! Don't Bring Me Down00:04:12
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
06.소원 (Wish)00:04:35
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
07.넌 나의 노래 (You're My Melody)00:03:33
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
08.노을...바라보다 (Picture Of You)00:04:51
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
09.무지개 (Rainbow)00:04:11
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
10.사랑 안녕 사랑 (Love Bye Love)00:03:33
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
11.낙원 (Paradise)00:04:38
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
12.악녀 (Are You A Good Girl?)00:04:10
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
13.Flower Lady00:03:52
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
14.Don't Say Goodbye00:04:25
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
15.잊혀진 계절 (Forgotten Season)00:04:22
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
16.Love In The Ice