DIA - Happy ending Mở rộng

DIA - Happy ending

Mới

430 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 430 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 430 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 645 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Happy Ending
 아티스트
  • : 다이아
 
02.그 길에서
 아티스트
  • : 다이아
 
03.연습생
 아티스트
  • : 다이아
 
04.널 기다려 (예빈)
 아티스트
  • : 다이아
 
05.기억할게요 (은채)
 아티스트
  • : 다이아
 
06.널 기다려 (DIA ver.)
 아티스트
  • : 다이아
 
07.그 길에서 (Inst.)