BLOCK B - BIFFERENT : VERY GOOD PRODUCTION DVD Mở rộng

BLOCK B - BIFFERENT : VERY GOOD PRODUCTION DVD

Mới

875 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 875 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 875 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 313 ₫.

2 DVD + Photobook 100P (hardcase)

DISK(DVD) 1.
01.B Production Note _ 'B'ifferent : Part 1.
02.B Production Note _ 'B'ifferent : Part 2.
03.B Production Note _ 'B'ifferent : Part 3.
04.B Production Note _ 'B'ifferent : Part 4.
DISK(DVD) 2.
01.Comeback Showcase _ " Very Good" Showcase :
02.Comeback Showcase _ " Very Good" Showcase : Intro
03.Comeback Showcase _ " Very Good" Showcase : Very Good
04.Comeback Showcase _ " Very Good" Showcase : 언제 어디서 무엇을 어떻게
05.Comeback Showcase _ " Very Good" Showcase : 넌 어디에
06.Comeback Showcase _ " Very Good" Showcase : 로맨틱하게
07.Comeback Showcase _ " Very Good" Showcase : 빛이 되어줘
08.Comeback Showcase _ " Very Good" Showcase : 장난없다(No Joke)
09.Comeback Showcase _ " Very Good" Showcase : Nice Day
10.Comeback Showcase _ " Very Good" Showcase : 난리나