BLOCK B - NEW KIDS ON THE BLOCK 1st mini Album Mở rộng

BLOCK B - NEW KIDS ON THE BLOCK 1st mini Album

Mới

270 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 270 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 270 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 405 ₫.

DISK(CD)
01.Halo
02.가서 전해
03.U Hoo Hoo
04.Wanna B
05.그대로 멈춰라! (Radio Edit)
06.나만 이런거야?
07.가서 전해 (Inst.)
08.그대로 멈춰라! (Inst.)