BLOCK B - JACKPOT (SPECIAL EDITION) Mở rộng

BLOCK B - JACKPOT (SPECIAL EDITION)

Mới

555 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 555 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 555 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 833 ₫.

CD + Photobook + Random Card + Poster

DISK(CD) 1.
01.Jackpot
02.Very Good (Rough Ver.)
03.Jackpot