Deep in light Mở rộng

Deep in light

Mới

Donate:
A: 226k

B: 721k

C: 1,151k

Chi tiết hơn

226 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1151 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1151 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 727 ₫.

Donate gồm 3 mức:

+ A (226k) tặng: sticker, photocard x 4, postcard x 2.

+ B (721k) tặng: sticker, brouche, photocard x 4, postcard x 2, lịch để bàn.

+ C (1,151k) tặng: sticker, brouche, photocard x 4, postcard x 2, lịch để bàn, miniphotobook.

Vì là donate nên các bạn cần phải chuyển đủ 100%.

Donate: trước 21/12/2014.

*** Lưu ý: các mục A B C là số tiền quy đổi, còn quà tặng shop nhận được gửi về Việt Nam cân kí tính tiền nhé.

Giá 200k/kg.

leeseunghoon.net/deepinlight/