BLOCK B - JACKPOT PRODUCTION DVD Mở rộng

BLOCK B - JACKPOT PRODUCTION DVD

Mới

785 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 785 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 785 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 178 ₫.

2DVD + Photobook 100P

DISK(DVD) 1.
01.JACKPOT PRODUCTION SPECIAL - RECORDING ROOM
02.JACKPOT PRODUCTION SPECIAL - PHOTO SHOOT
03.JACKPOT PRODUCTION SPECIAL - PERSONAL INTERVIEW
DISK(DVD) 2.
01.< JACKPOT > MUSIC VIDEO CLIPS : MAIN 01 ver. / MAIN 02 ver. / LIP ver. / DANCE ver. / NG ver.
02.< JACKPOT > MUSIC VIDEO MAKING
03.HIT THE JACKPOT GAME