BLOCK B - SPECIAL DVD [BBC WORLD CAMP] Mở rộng

BLOCK B - SPECIAL DVD [BBC WORLD CAMP]

Mới

845 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 845 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 845 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 268 ₫.

Photobook 110P + 2 DVD

DISK(DVD) 1. BLOCKB BINGO GAME
01.Chapter1) Bingo Game 1 : 공부의 신 블락비
02.Chapter2) Bingo Game 2 : 예능계의 블루칩 블락비
03.Chapter3) Bingo Game 3 : 잘 나가는 블락비
04.Chapter4) Bingo Game 4 : 식신 블락비
05.Chapter5) Bingo Game 5 : 댄스머신 블락비 *공연 챕터
DISK(DVD) 2. BlockB HEALING CAMP
01.Chapter1) BlockB Interview
02.Chapter2) BlockB Healing Talk