BLOCK B - H.E.R Mở rộng

BLOCK B - H.E.R

Mới

315 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 315 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 315 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 473 ₫.

DISK(CD) 1.
01.보기 드문 여자
02.H.E.R
03.이제 날 안아요
04.JACKPOT
05.Very Good (Rough Ver.)
06.JACKPOT (Inst.)