RISE AS GOD Mở rộng

RISE AS GOD

Mới

440 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 440 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 440 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 660 ₫.

DISK(CD) 1.
01.현기증 (Vertigo)
 아티스트
  • : 동방신기 (東方神起)
 
02.샴페인 (Champagne)
 아티스트
  • : 동방신기 (東方神起)
 
03.Rise As One
 아티스트
  • : 동방신기 (東方神起)
 
04.비를 타고… (Everyday It Rains)
 아티스트
  • : 동방신기 (東方神起)
 
05.Smile (웨딩드레스)
 아티스트
  • : 동방신기 (東方神起)
 
06.너는 내꺼 (Top of The World)
 아티스트
  • : 동방신기 (東方神起)
 
07.Apology
 아티스트
  • : 동방신기 (東方神起)
 
08.Komplikated
 아티스트
  • : 동방신기 (東方神起)
 
09.Dominus
 아티스트
  • : 동방신기 (東方神起)
 
10.Lucky Star