SISTAR - VOL.2 [GIVE IT TO ME] Mở rộng

SISTAR - VOL.2 [GIVE IT TO ME]

Mới

430 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 430 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 430 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 645 ₫.

DISK(CD)
01.Miss Sistar [feat.이단옆차기, 주헌]
02.Give it to me
03.넌 너무 야해 (The way you make me melt)[feat.긱스]
04.바빠 (Bad boy)
05.Summer time
06.일주일 (a week)
07.Crying
08.Hey you
09.If u want
10.핑글핑글 (Up and Down)
11.Give it to me (Inst.)