DBSK - Humanoids (CD + PTB) repackage Mở rộng

DBSK - Humanoids (CD + PTB) repackage

Mới

495 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 495 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 495 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 743 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Humanoids
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
02.Catch Me
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
03.Here I stand
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
04.인생은 빛났다 (Viva)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
05.Destiny
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
06.비누처럼 (Like a soap)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
07.I don't know (Korean ver.)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
08.꿈 (Dream)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
09.How are you
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
10.Getaway
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
11.I swear
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
12.Gorgeous
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
13.Good Night