SUJU - SORRY SORRY (B ver) Mở rộng

SUJU - SORRY SORRY (B ver)

Mới

350 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 350 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 350 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 525 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Sorry, Sorry00:03:52
 아티스트
 • : 슈퍼주니어
 
02.니가 좋은 이유 (Why I Like You)00:03:45
 아티스트
 • : 슈퍼주니어
 
03.마주치지 말자 (Let's Not...)00:03:40
 아티스트
 • : 슈퍼주니어
 
04.앤젤라 (Angela)00:03:21
 아티스트
 • : 슈퍼주니어
 
05.Reset00:03:43
 아티스트
 • : 슈퍼주니어
 
06.Monster00:03:48
 아티스트
 • : 슈퍼주니어
 
07.What If00:03:26
 아티스트
 • : 슈퍼주니어
 
08.이별...넌 쉽니 (Heartquake) [Feat. 동방신기 U-Know & Micky]00:04:07
 아티스트
 • : 슈퍼주니어
 • 싱어 : 유노윤호
 • 싱어 : 박유천
 
09.Club No.1 [Feat. Yeonhee, Lee]00:03:09
 아티스트
 • : 슈퍼주니어
 • 영화배우 : 이연희
 
10.Happy Together00:03:34
 아티스트
 • : 슈퍼주니어
 
11.죽어있는 것 (Dead At Heart)00:04:09
 아티스트
 • : 슈퍼주니어
 
12.Shining Star