SUJU YeSung - 1st Mini Album Here I Am Mở rộng

SUJU YeSung - 1st Mini Album Here I Am

Mới

340 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 340 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 340 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 510 ₫.

  • [팬사인회] 예성 - HERE I AM (1ST 미니앨범) [4/13 ~ 4/18 구매시 팬사인회 자동 응모]
  • [4/13 ~ 4/18 구매시 구매하신 수량과 동일한 횟수로 팬사인회 자동 응모 / 포장시 요구사항에 사인회 참여 희망 글(30자 이내)을 적어주세요! / 초도한정 포스터 (통에 담아서) 증정]