DBSK - Keep your head down Mở rộng

DBSK - Keep your head down

Mới

330 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 675 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 675 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 013 ₫.

DISK(CD) 1.
01.왜 (Keep Your Head Down)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
02.믿기 싫은 이야기 (How can I)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
03.MAXIMUM
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
04.CRAZY [Feat. 제이 from Trax]
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 • 싱어 : 제이킴
 
05.Honey Funny Bunny [유노윤호]
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 • 싱어 : 유노윤호
 
06.RUMOR
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
07.고백 (Confession) [최강창민]
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 • 싱어 : 최강창민
 
08.Our Game
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
09.SHE
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
10.아테나 (ATHENA OST)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
11.

Journey (파라다이스 목장 OST) [Feat. 소녀시대 서현]

DISK(CD) 1.
01.왜 (Keep Your Head Down)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
02.믿기 싫은 이야기 (How can I)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
03.MAXIMUM
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
04.CRAZY [Feat. 제이 from Trax]
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 • 싱어 : 제이킴
 
05.Honey Funny Bunny [유노윤호]
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 • 싱어 : 유노윤호
 
06.RUMOR
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
07.고백 (Confession) [최강창민]
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 • 싱어 : 최강창민
 
08.Our Game
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
09.SHE
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
10.아테나 (ATHENA OST)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 

DISK(CD) 1.
01.이것만은 알고가 독백 - Before U Go (Monologue)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
02.이것만은 알고가 (Before U Go)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
03.왜 (Keep Your Head Down)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
04.Maximum
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
05.믿기 싫은 이야기 (How Can I)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
06.Crazy [Feat. 제이 From Trax]
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 • 피쳐링 (FEATURING) : 제이킴
 
07.Honey Funny Bunny [유노윤호]
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 • 싱어 : 유노윤호
 
08.Rumor
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
09.고백 (Confession) [최강창민]
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 • 싱어 : 최강창민
 
10.Our Game
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
11.She
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
12.아테나 (아테나 O.S.T)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
13.Journey (파라다이스 목장 O.S.T) [Feat. 소녀시대 서현]
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 • 피쳐링 (FEATURING) : 서현
 
14.이것만은 알고가 독백 - Before U Go (Monologue) Instrumental
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)