DBSK - Tri Angle Mở rộng

DBSK - Tri Angle

Mới

320 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 320 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 320 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 480 ₫.

DISK(CD) 1.
01.믿어요
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
02.Thanks To
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
03.Tri Angel (Extended Ver.)
 아티스트
 • 싱어 : 보아
 • : 트랙스
 • : 동방신기 (東方神起)
 
04.내 여자친구가 되어줄래?
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
05.Whatever They Say (Accapella Ver.)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
06.Million Men
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
07.지금처럼
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
08.I Never Lat Go
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
09.꼬마야
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
10.넌 언제나
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
11.Hug
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
12.My Little Princess (있잖아요...)
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
13.The Way U Are
 아티스트
 • : 동방신기 (東方神起)
 
14.Tri Angle (동방신기 Ver.)