DBSK WHY (Keep Your Head Down) Special Edition(CD+Photo Album) Mở rộng

DBSK WHY (Keep Your Head Down) Special Edition(CD+Photo Album)

Mới

505 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 505 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 505 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 758 ₫.

DISK(CD) 1.
01.왜 (Keep Your Head Down)
02.믿기 싫은 이야기 (How can I)
03.MAXIMUM
04.CRAZY [Feat. 제이 from Trax]
05.Honey Funny Bunny [유노윤호]
06.RUMOR
07.고백 (Confession) [최강창민]
08.Our Game
09.SHE
10.아테나 (ATHENA OST)