DBSK - Photobook HELIOPHILIA! Mở rộng

DBSK - Photobook HELIOPHILIA!

Mới

1 250 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1250 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1250 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 875 ₫.

Photobook (304p) + Making DVD (~30 minutes) + members hand writing letters + 2 photocards + poster