Miss A - Bad but good Mở rộng

Miss A - Bad but good

Mới

250 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 250 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 250 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 375 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Bad Girl Good Girl00:03:37
 아티스트
  • : 미쓰에이
 
02.딱 마주쳐00:03:05
 아티스트
  • : 미쓰에이
 
03.다시 사랑00:03:26
 아티스트
  • : 미쓰에이
 
04.Break It00:03:48
 아티스트
  • : 미쓰에이