2PM - 2015 2PM CONCERT [HOUSE PARTY] IN SEOUL (2 DISC) Mở rộng

2PM - 2015 2PM CONCERT [HOUSE PARTY] IN SEOUL (2 DISC)

Mới

Giá: 1.250k/bộ

Cọc: 400k

Chi tiết hơn

1 250 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1250 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1250 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 875 ₫.

DISK(DVD) 1.
01.미친거 아니야? (REMIX)01:30:00
02.니가 밉다
03.JUMP
04.MAGIC
05.HANDS UP
06.이 노래를 듣고 돌아와
07.NOBODY ELSE
08.ONLY YOU (ACOUSTIC Ver.)
09.I CAN'T
10.우리집
11.하.니.뿐.
12.GOOD MAN
13.너만의 남자
14.SEXY LADY
15.I'M YOUR MAN
16.HEARTBEAT (REMIX)
17.I'LL BE BACK (REMIX)
18.HOT (REMIX)
19.10점 만점에 10점
DISK(DVD) 2.
01.여름보다 뜨거운 너01:22:00
02.미친거 아니야? (REMIX)
03.HANDS UP (REMIX)
04.THANK YOU
05.2PM CONCERT HOUSE PARTY MAKING FILM