Jun.K Solo Tour 'LOVE & HATE' in MAKUHARI MESSE Mở rộng

Jun.K Solo Tour 'LOVE & HATE' in MAKUHARI MESSE

Mới

Giá: 2,600k/bộ Bản 2DVD+CD+Photobook

Giá: 1,600k/bộ Bản Blu-ray

Chi tiết hơn

1 600 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 4450 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 4450 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 6 675 ₫.

Blu-ray

 • 01.
  Intro
 •   
  02.
  NO LOVE
 •   
  03.
  Alive
 •   
  04.
  NO MUSIC NO LIFE
 •   
  05.
  TRUE SWAG
 •   
  06.
  Mr. Doctor
 •   
  07.
  No Goodbyes
 •   
  08.
  手紙を書く
 •   
  09.
  Always
 •   
  10.
  With You
 •   
  11.
  SO WONDERFUL
 •   
  12.
  LOVE & HATE
 •   
  13.
  Just One Night
 •   
  14.
  REAL LOVE
 •   
  15.
  Falling in love
 •   
  16.
  DJ GOT ME GOIN’ CRAZY ~ HOT
 •   
  17.
  離れていても
 •   
  18.
  LOVE & HATE Remix 

DVD

Disc   1

 • DVD: Live本編

 •   
  01.
  Intro
 •   
  02.
  NO LOVE
 •   
  03.
  Alive
 •   
  04.
  NO MUSIC NO LIFE
 •   
  05.
  TRUE SWAG
 •   
  06.
  Mr. Doctor
 •   
  07.
  No Goodbyes
 •   
  08.
  手紙を書く
 •   
  09.
  Always
 •   
  10.
  With You
 •   
  11.
  SO WONDERFUL
 •   
  12.
  LOVE & HATE
 •   
  13.
  Just One Night
 •   
  14.
  REAL LOVE
 •   
  15.
  Falling in love
 •   
  16.
  DJ GOT ME GOIN’ CRAZY ~ HOT
 •   
  17.
  離れていても
 •   
  18.
  LOVE & HATE Remix

Disc   2

 • DVD: Jun. K (From 2PM) Solo Tour “LOVE & HATE” –Party Version-

 •   
  01.
  Intro
 •   
  02.
  DJ GOT ME GOIN’ CRAZY ~ HOT
 •   
  03.
  TRUE SWAG Part2 feat. SIMON
 •   
  04.
  Mr. Doctor
 •   
  05.
  NO LOVE
 •   
  06.
  Alive
 •   
  07.
  NO MUSIC NO LIFE
 •   
  08.
  No Goodbyes
 •   
  09.
  手紙を書く
 •   
  10.
  Always
 •   
  11.
  With You
 •   
  12.
  SO WONDERFUL
 •   
  13.
  LOVE & HATE
 •   
  14.
  Just One Night
 •   
  15.
  REAL LOVE
 •   
  16.
  Falling in love
 •   
  17.
  離れていても
 •   
  18.
  LOVE & HATE Remix
 • DVD: SPECIAL MOVIE

 •   
  19.
  Jun. K (From 2PM) in SOUND STUDIO
 •   
  20.
  Jun. K (From 2PM) in LOS ANGELES
 •   
  21.
  Jun. K (From 2PM) in REHEARSAL