Jang Woo Young - 23, male, single Mở rộng

Jang Woo Young - 23, male, single

Mới

330 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 330 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 330 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 495 ₫.

DISK(CD) 1.
01.2Nite
 아티스트
  • 싱어 : 우영
 
02.Sexy Lady
 아티스트
  • 싱어 : 우영
 
03.Dj Got Me Goin’ Crazy [Feat. Jun. K]
 아티스트
  • 싱어 : 우영
  • 피쳐링 (FEATURING) : 준케이
 
04.Be With You
 아티스트
  • 싱어 : 우영
 
05.Falling Down
 아티스트
  • 싱어 : 우영
 
06.시작도 없던 것처럼
 아티스트
  • 싱어 : 우영
 
07.Only Girl