2PM Live Tour DVD / What Time Is It Mở rộng

2PM Live Tour DVD / What Time Is It

Mới

1 500 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1500 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1500 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 250 ₫.

<제품구성>

-2PM “ WHAT TIME IS IT ” ASIA TOUR in seoul DVD 2 DISC

-2PM “ WHAT TIME IS IT ” ASIA TOUR Making Film 1 DISC

-초호화 양장 포토북 내지사이즈 185x240

live in asia 128page

live in seoul 144page


<특전>

-포스터 1장

 

코드 - ALL

자막 - 영어, 일본어, 중국어(간체, 번체)

2012년 11월, 중국 상하이를 시작으로 2013년 6월 서울까지, 아시아 전역을 열광과 흥분 속으로 빠트린 2PM!  2PM LIVE TOUR “WHAT TIME IS IT”" in Seoul에서의 화려한 퍼포먼스를 담은 DVD가 출시됩니다. 상하이 - 자카르타 - 타이페이 - 마카오 - 마닐라 - 광저우 – 방콕에서의 모습을 담은 포토북과 서울에서의 모습을 담은 포토북까지 함께 담겨있는 이번 DVD 세트와 함께 무더운 여름을 날려보시길 바랍니다! 
DVD DISC 1,2에는 2PM LIVE TOUR의 강렬한 피날레인 2PM LIVE TOUR “WHAT TIME IS IT” in Seoul 의 콘서트 영상을 담았으며, DISC 3에는 상하이에서 서울에 이르기까지 총 8개 지역의 긴 여정을 함께 느낄 수 있는 메이킹 영상이 담겨있습니다.
 
더욱 업그레이드된 퍼포먼스! 더욱 강렬해진 사운드! 더욱 화려해진 무대! 지금까지 볼 수 없었던 2PM 의, 2PM에 의한, 2PM 만을 위한 2PM LIVE TOUR 'WHAT TIME IS IT"! 뜨거운 열기와 함성 속 전율과 감동을 2PM LIVE TOUR “WHAT TIME IS IT” 에서 놓치지 말고 그대로 느껴보세요!

withdrama.co.kr/front/php/product.php?product_no=3591&main_cate_no=279&display_group=1