2PM Best album ONE Mở rộng

2PM Best album ONE

Mới

390 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 390 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 390 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 585 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Fire00:03:47
 아티스트
  • 싱어 : 준호
 
02.SO GOOD00:03:29
 아티스트
  • 싱어 : 준호
 
03.Don't tease me00:03:06
 아티스트
  • 싱어 : 준호
 
04.집에 가지마00:03:41
 아티스트
  • 싱어 : 준호
 
05.눈을 감고00:04:16
 아티스트
  • 싱어 : 준호
 
06.Like a star00:04:51
 아티스트
  • 싱어 : 준호
 
07.CRUSH00:03:14
 아티스트
  • 싱어 : 준호
 
08.INSANE00:03:45
 아티스트
  • 싱어 : 준호
 
09.GOOD LIFE 4 ME00:03:37
 아티스트
  • 싱어 : 준호
 
10.Pressure00:03:54
 아티스트
  • 싱어 : 준호
 
11.believe