2PM X HOTTEST 5TH FAN MEETING Mở rộng

2PM X HOTTEST 5TH FAN MEETING

Mới

Giá 1100k/bộ.

Chi tiết hơn

1 100 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1100 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1100 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 650 ₫.

타이틀 : 2PM X HOTTEST 5TH FAN MEETING
부제 : 미친高 아니야? 어서와, 귀여운 2PM은 처음이지?

- 데뷔후 처음으로 발매되는 2PM의 팬미팅 DVD -


<패키지 구성>
- 2PM 5번째 팬미팅 공연실황 DVD 2DISC (총 170분, 영어, 중국어 자막 / 전체이용가)
- 공연모습을 수록한 PHOTO BOOK 68P
- 2PM 학생증 2매(멤버별 랜덤수록)

< 수록내용>
- 2PM의 5번째 팬미팅 실황
- 팬미팅 공연을 준비하는 아티스트 및 스탭들의 에피소드, 인터뷰 등
- 1회 공연 하이라이트

<줄거리>
2PM이 미친고등학교 2학년 6반 학생으로 타임슬립!
우영 교생 선생님과 5명의 귀여운 학생들이 만들어가는 왁자지껄 재미만땅 미친고 2학년 6반 이야기!
데뷔 리즈시절부터 오늘날의 2PM까지 만나보는 설레임!

돌발 퀴즈! 왜 2학년 6반일까요? 궁금하시면 예약버튼 클릭!