2PM - WORLD TOUR [GO CRAZY] IN SEOUL (2 DISC) Mở rộng

2PM - WORLD TOUR [GO CRAZY] IN SEOUL (2 DISC)

Mới

Giá: 1.300k/bộ

Chi tiết hơn

1 300 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1300 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1300 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 950 ₫.

DISK(DVD) 1.
01.Heartbeat04:12:00
02.Without U
03.HOT
04.미친거 아니야
05.10점 만점에 10점
06.사랑한다는 말
07.돌아와줘
08.비가와
09.I’m Sorry
10.이 노래를 듣고 돌아와
11.오늘 같은 밤
12.Hands Up
13.Superman
14.Sexy Lady
15.I’m Your Man
16.하.니.뿐.
17.Beautiful
18.Love is True
19.Again & Again
20.니가 밉다 + 기다리다 지친다 + 마자
21.I’ll Be Back
22.Fight
23.Don’t Stop Can’t Stop
24.Game Over
25.이별 여행
26.Hands Up (Remix)
27.미친거 아니야 (Remix)