Charlie Puth - Nine track mind Mở rộng

Charlie Puth - Nine track mind

Mới

390 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 390 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 390 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 585 ₫.

DISK(CD) 1.
01.One Call Away00:03:14
 아티스트
 • 싱어 : 찰리 푸스
 
02.Dangerously00:03:19
 아티스트
 • 싱어 : 찰리 푸스
 
03.Marvin Gaye [Feat. Meghan Trainor]00:03:10
 아티스트
 • 싱어 : 찰리 푸스
 • 피쳐링 (FEATURING) : 메건 트레이너
 
04.Losing My Mind00:03:32
 아티스트
 • 싱어 : 찰리 푸스
 
05.We Don’T Talk Anymore [Feat. Selena Gomez]00:03:37
 아티스트
 • 싱어 : 찰리 푸스
 • 피쳐링 (FEATURING) : 셀레나 고메즈
 
06.My Gospel00:03:30
 아티스트
 • 싱어 : 찰리 푸스
 
07.Up All Night00:03:10
 아티스트
 • 싱어 : 찰리 푸스
 
08.Left Right Left00:03:26
 아티스트
 • 싱어 : 찰리 푸스
 
09.Then There’S You00:03:34
 아티스트
 • 싱어 : 찰리 푸스
 
10.Suffer00:03:30
 아티스트
 • 싱어 : 찰리 푸스
 
11.As You Are [Feat. Shy Carter]00:03:55
 아티스트
 • 싱어 : 찰리 푸스
 • 피쳐링 (FEATURING) : 샤이 카터
 
12.Some Type Of Love00:03:07
 아티스트
 • 싱어 : 찰리 푸스
 
13.See You Again [Wiz Khalifa Feat. Charlie Puth]