Kim Jae Joong - 2nd Album NO.X Mở rộng

Kim Jae Joong - 2nd Album NO.X

Mới

455 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 455 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 455 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 683 ₫.

CD + booklet + card + poster (limited)

DISK(CD)
01.Good morning night
02.서랍
03.Love you more
04.Love you to death
05.Good luck
06.원망해요
07.Welcome to my wild world
08.Breathing
09.All that glitters
10.다시 만나지만 다시 만나겠지만
11.그거 알아?
12.Run Away