WINNER - EXIT E Mini Album Mở rộng

WINNER - EXIT E Mini Album

Mới

390 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 390 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 390 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 585 ₫.

Ver A hoặc Ver S

CD + ptb + can button + random film + random polaroid + poster

DISK(CD)
01.BABY BABY
02.센치해 (SENTIMENTAL)
03.철없어(IMMATURE)
04.좋더라 (I’M YOUNG)
05.사랑가시 (PRICKED)