(WINNER) - WWIC 2015 IN SEOUL DVD (1 DISC) Mở rộng

(WINNER) - WWIC 2015 IN SEOUL DVD (1 DISC)

Mới

1 105 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1105 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1105 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 658 ₫.

DISK(DVD) 1.

01. WWIC 2015 PART. 1 CONFERENCE : 공허해 (empty) (Opening)

02. WWIC 2015 PART. 1 CONFERENCE : Conference

03. WWIC 2015 PART. 2 LIVE ON STAGE : Go Up

04. WWIC 2015 PART. 2 LIVE ON STAGE : 척 (Love Is A Lie)

05. WWIC 2015 PART. 2 LIVE ON STAGE : 이 밤 (Tonight)

06. WWIC 2015 PART. 2 LIVE ON STAGE : Different

07. WWIC 2015 PART. 2 LIVE ON STAGE : 끼부리지마 (Don`t Flirt)

08. WWIC 2015 PART. 2 LIVE ON STAGE : 컬러링 (Color Ring) (Encore)

09. WWIC 2015 PART. 2 LIVE ON STAGE : 사랑하지마 (But) (Encore)

10. WWIC 2015 PART. 2 LIVE ON STAGE : Just Another Boy (Encore)

11. WWIC 2015 PART. 2 LIVE ON STAGE : Smile Again (Encore)

12. MAKING FILM