WINNER'S WELCOMING COLLECTION DVD [GOOD BYE 2014 - WELCOMING 2015] (2 DISC) Mở rộng

WINNER'S WELCOMING COLLECTION DVD [GOOD BYE 2014 - WELCOMING 2015] (2 DISC)

Mới

1 105 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1105 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1105 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 658 ₫.

* 구성
DISC(2장), 화보집(200P), 탁상형 캘린더, 엽서 세트(21장), 

* 구성은 제작 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.
* 제품 사이즈: 200 mm X 280 mm