WINNER'S WELCOMING COLLECTION DVD Mở rộng

WINNER'S WELCOMING COLLECTION DVD

Mới

920 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 920 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 920 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 380 ₫.

-2DVD

Disc 1:2015 Welcoming Collection

Disc 2:2014 s/s Behind The Scenes

-Photobook 200P

-Calendar

-New Year's Random Member Card

-New Year's Random Message Card