LABOUM - AALOW AALOW 3rd single album Mở rộng

LABOUM - AALOW AALOW 3rd single album

Mới

410 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 410 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 410 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 615 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Intro00:00:56
 아티스트
  • : 라붐
 
02.아로아로00:03:19
 아티스트
  • : 라붐
 
03.Tasty00:03:14
 아티스트
  • : 라붐
 
04.아로아로 Inst.00:03:19
 아티스트
  • : 라붐
 
05.Tasty Inst.00:03:12
 아티스트
  • : 라붐