LABOUM - LOVE SIGN 1st mini album Mở rộng

LABOUM - LOVE SIGN 1st mini album

Mới

370 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 370 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 370 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 555 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Shooting Star (Intro)00:00:53
 아티스트
  • : 라붐
 
02.푱푱 (Shooting Love)00:03:19
 아티스트
  • : 라붐
 
03.딩동 (Ding Dong)00:03:26
 아티스트
  • : 라붐
 
04.달콤하게00:03:07
 아티스트
  • : 라붐
 
05.Like U Love U (소연 with YUN of LUNAFLY)00:03:09
 아티스트
  • : 라붐
  • 싱어 : 소연
  • 싱어 : 윤 (루나플라이)
 
06.푱푱 (Shooting Love) Inst.