CELINE DION - SANS ATTENDRE Mở rộng

CELINE DION - SANS ATTENDRE

Mới

375 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 375 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 375 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 563 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Parler A Mon Pere00:02:53
 아티스트
 • 싱어 : 셀린 디온
 
02.Le Miracle00:03:55
 아티스트
 • 싱어 : 셀린 디온
 
03.Qui Peut Vivre Sans Amour?00:03:26
 아티스트
 • 싱어 : 셀린 디온
 
04.L’Amour Peut Prendre Froid [Duo Johnny Hallyday]00:03:27
 아티스트
 • 싱어 : 셀린 디온
 • 싱어 : 조니 할리데이
 
05.Attendre00:03:26
 아티스트
 • 싱어 : 셀린 디온
 
06.Une Chance Qu'On S'A [Duo Jean-Pierre Ferland]00:03:30
 아티스트
 • 싱어 : 셀린 디온
 • 싱어 : 장피에르 퍼랜드
 
07.La Mer Et L’Enfant00:03:06
 아티스트
 • 싱어 : 셀린 디온
 
08.Moi Quand Je Pleure00:03:49
 아티스트
 • 싱어 : 셀린 디온
 
09.Celle Qui M’A Tout Appris00:03:47
 아티스트
 • 싱어 : 셀린 디온
 
10.Je N’Ai Pas Besoin D’Amour00:03:32
 아티스트
 • 싱어 : 셀린 디온
 
11.Si Je N’Ai Rien De Toi00:03:58
 아티스트
 • 싱어 : 셀린 디온
 
12.Que Toi Au Monde (En Cours)00:03:49
 아티스트
 • 싱어 : 셀린 디온
 
13.Les Petits Pieds De Lea00:03:58
 아티스트
 • 싱어 : 셀린 디온
 
14.Tant De Temps [Duo Henri Salvador]