Britney Spears - Glory (Deluxe) Mở rộng

Britney Spears - Glory (Deluxe)

Mới

430 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 430 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 430 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 645 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Invitation
 아티스트
 • 싱어 : 브리트니 스피어스
 
02.Do You Wanna Come Over?
 아티스트
 • 싱어 : 브리트니 스피어스
 
03.Make Me… [Feat. G-Eazy]
 아티스트
 • 싱어 : 브리트니 스피어스
 • 피쳐링 (FEATURING) : 지-이지
 
04.Private Show
 아티스트
 • 싱어 : 브리트니 스피어스
 
05.Man On The Moon
 아티스트
 • 싱어 : 브리트니 스피어스
 
06.Just Luv Me
 아티스트
 • 싱어 : 브리트니 스피어스
 
07.Clumsy
 아티스트
 • 싱어 : 브리트니 스피어스
 
08.Slumber Party
 아티스트
 • 싱어 : 브리트니 스피어스
 
09.Just Like Me
 아티스트
 • 싱어 : 브리트니 스피어스
 
10.Love Me Down
 아티스트
 • 싱어 : 브리트니 스피어스
 
11.Hard To Forget Ya
 아티스트
 • 싱어 : 브리트니 스피어스
 
12.What You Need
 아티스트
 • 싱어 : 브리트니 스피어스
 
13.Better
 아티스트
 • 싱어 : 브리트니 스피어스
 
14.Change Your Mind (No Seas Cortes)
 아티스트
 • 싱어 : 브리트니 스피어스
 
15.Liar
 아티스트
 • 싱어 : 브리트니 스피어스
 
16.If I’M Dancing
 아티스트
 • 싱어 : 브리트니 스피어스
 
17.Coupure Electrique