Bernard park (1st mini album) Mở rộng

Bernard park (1st mini album)

Mới

340 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 340 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 340 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 510 ₫.

DISK(CD) 1.
01.
02.Before the Rain
03.너 같은 여잘
04.하루만 더
05.솔직히 말해서
06.가수가 돼도